KENNIS EN ERVARING UIT DE PRAKTIJK

Een korte introductie

Bij Lijn1 werken enthousiaste, betrokken managers die zorginhoudelijk en op het gebied van bedrijfsvoering voor noodzakelijke versterking zorgen. Zij werken op een gestructureerde manier en volgens de laatste richtlijnen en standaarden. Hun achtergrond varieert van bedrijfskunde tot verpleegkunde en van zorgmanagement tot praktijkondersteuning. Wat zij delen is een lange werkervaring binnen diverse takken van de eerstelijnsgezondheidszorg. Hierdoor zien en benutten zij samenwerkingskansen, leggen ze makkelijk verbindingen en creëren zij draagvlak.

Werkgebied

Ons werkgebied is met name gericht op de regio's Den Bosch e.o. en Eindhoven e.o. 

Waarom Lijn1?

Door ons netwerk en uitgebreide ervaring binnen de eerste lijn zijn wij uitstekend op de hoogte van actuele ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. Aan de hand hiervan begeleiden wij opdrachtgevers bij veranderingen en innovatie. Zo ontstaat ruimte voor betere dienstverlening en nieuwe projecten.

Onze medewerkers hebben een goed oog voor valkuilen en risico’s. Dit bevordert een zorgvuldige bewaking en borging van kwaliteit, ook in relatie tot accreditering en kwaliteitscertificering.

Ontzorgen

Zorgprofessionals willen hun tijd vooral besteden aan het adviseren, ondersteunen en verzorgen van patiënten en cliënten. Organisatorische en administratieve beslommeringen frustreren dan nogal eens. Je doet het er immers niet zomaar ‘even bij’. Goed management kost tijd en vraagt om specifieke kennis. Lijn1 neemt werk dat niet tot het primaire zorgproces hoort, graag uit handen. Ontzorgen is onze kracht.

Netwerkpartner

Huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en zorggroepen zijn intensieve netwerkpartners geworden van gemeenten en zorgverzekeraars. Dit biedt kansen om in samenwerking (wijk)projecten uit te voeren waar patiënten en cliënten van profiteren. De eerste lijn pakt die rol graag op, is onze ervaring. Wel blijkt het soms lastig om voor geleverde inspanningen een juiste vergoeding te ontvangen. Ook op dat gebied weten onze medewerkers de weg.

Zeker én flexibel

De zorgtransities vragen om meer organisatiekracht. Tegelijkertijd is nog veel onduidelijk over de financiering daarvan. Dit maakt het aangaan van vaste dienstverbanden risicovol. Het voordeel van inhuren bij Lijn1 is de tijdelijke en flexibele verbintenis. Zekerheid waar nodig, flexibiliteit waar gewenst.